Liên hệ: 094.869.2844 - 096.637.8156 lamluanvan123@gmail.com
Thứ hai, 06 Tháng 6 2016 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO  HIỆP ƯỚC BASEL

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ƯỚC BASEL

2.1.       Tổng quan về hệ thống NHTM Việt Nam

2.1.1. Lịch sử hình thành

Có thể tóm lược quá trình phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam được tính từ thời điểm ngày 6/5/1951. Tuy nhiên, vai trò của các NHTM với ý nghĩa là một chủ thể của nền kinh tế thị trường mới chỉ bắt đầu cách đây 22 năm, kể từ tháng 5/1990 với sự ra đời của hai pháp lệnh về ngân hàng. Hai pháp lệnh này đã lần đầu tiên chính thức chuyển đổi cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng từ 1 cấp sang 2 cấp, trong đó Ngân hàng nhà nước (NHNN) thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước về mọi mặt hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và điều hoà lưu thông tiền tệ; phát hành tiền, điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp trung thành hóa khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Maritime bank Thanh Xuân

1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận văn là đưa ra giải pháp có thể giúp Maritime bank Thanh xuân trung thành hóa khách hàng doanh nghiệp hiện hữu của mình

2. Đề tài sử dụng một số phương pháp thống kê, chi tiết sau để dễ phân tích số liệu khảo sát: so sánh các giá trị trung bình của các nhóm: T-test studen, one-way annova. Đánh giá ảnh hưởng của các biến số tới lòng trung thành: hồi quy bội: Đánh giá độ tin cậy của thông tin: Alpha cronbach. Nguồn số liệu luận văn sử dụng từ các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của Maritime bank và Maritime bank Thanh xuân; và kết quả khảo sát gần 100 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ ngân hàng MaritimeBank Thanh Xuân.

Chủ nhật, 05 Tháng 6 2016 Nghiên cứu và phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty DHT giai đoạn 2006 – 2010, xây dựng chiến lược cho Công ty DHT giai đoạn 2011 – 2015

Nghiên cứu và phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty DHT giai đoạn 2006 – 2010, xây dựng chiến lược cho Công ty DHT giai đoạn 2011 – 2015

Trong thời kỳ cạnh tranh ngày càng tăng, kinh tế trong nước và ngoài nước biến động mạnh, chiến lược phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp nếu được xây dựng, thực thi tốt sẽ là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển hay bứt phá của doanh nghiệp. Để có được bức tranh chân thực về chiến lược của doanh nghiệp các nhà quản trị sử dụng các công cụ để đánh giá thực trạng chiến lược của đơn vị mình từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hoặc điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp và hiệu quả hơn. T

Chào mừng bạn đến với dịch vụ luận văn, chúng tôi nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tiểu luận, báo cáo thực tập tốt nghiệp....

Liên hệ

Address : Dịch vụ luận văn

Phone : 094.869.2844 - 096.637.8156